Luuston sairaudet

Luuston sairauksien aiheuttamille kasvunhäiriöille on tunnusomaista mittasuhteiden poikkeavuus: häiriö koskee yleensä raajoja ja selkärankaa. Suurin osa tämän ryhmän monista kymmenistä sairauksista on perinnöllisiä. Luuston sairauksia on esimerkiksi: rusto-hiushypoplasia, joka lyhentää aikuispituutta n. 40 cm ja aiheuttaa nivelten löystymistä. Diastrofinen kasvuhäiriö lyhentää aikuispituutta n. 50 cm ja aiheuttaa usein vahvaa liikuntavammaisuutta.

Sami & Mikko 9E